Етапи за събаряне на сгради

0
1470

В случай че Ви предстои събаряне на всякакъв вид строителни конструкции и сгради, както и извозването на остатъчните отпадъци от тези интервенции, то трябва да знаете етапите и процедурите, които предстоят.

Едно от първите, важни неща, това е да решите, дали да се доверите на компания, или да извършите събарянето сами.

Причината  е много проста и ясна. Демонтирането и премахването на конструкция, особено на масивна такава, не е никак лесно начинание и трудно сам човек може да извърши подобни дейности. Дори екип от хора, които нямат необходимия опит и техника, също не биха се справили със задачата, тъй като тя крие редица специфики, много опасно начинание е, и дори излиза по-скъпо.
И така,  ако приемем ,че сте в подобен период на действия, то е време да помислите за фирма. Фирма, която е доказано добра и която ще се справи с иначе сложните процедури по разчистване на вашият имот от постройки и отпадъци, които не са Ви нужни.

Етапите, които фирмата спазва са също много важни, и именно поради тази причина ще ги споменем, за да придобиете ясна представа от сложността на подобни дейности.

Планирането – това е първият етап по премахване на сгради, къщи и постройки. Преди самото планиране се прави детайлен оглед, анализира се имотът, прави се проверка на плътността на почвата, за да не поддаде по време на ремонтните дейности, изследва се конструкцията както и се планира типа на действие, който да се предприеме за по-нататъшни действия.

Вторият етап е самата експлоатация. Т.е. самото премахване на сградата, като то може да бъде два основни типа – с техника, или ръчно. Естествено, при единият вариант е необходим човешки капацитет, ресурс, както и повече време, докато при варианта с техника, нещата се случват по-лесно и по-бързо.

И третият основен етап, това е подготовка на имота за предаване на клиента, а  в него основно се състои процедура по почистване и извозване на строителните отпадъци до депа.

Много често, потребители сами извозват и изхвърлят отпадъците от ремонтните дейности, но това е в разрез със законите и може да получите глоба, затова по-добре предоставете тази част от дейностите на фирма, която е специализирана в тази област.