Има ли нужда от складове под наем

0
1772

Ако някой си зададе въпроса има ли нужда от складове под наем, то отговорът без да се замисляме е да. Тези складови помещения са нужни на търговци и производители. На някого трябват целогодишно, а на други се налага да ги ползват само за определен сезон. Много често търговците ползват тези помещения само за преразпределение на стоката.

Целогодишното ползване е определящо при складове под наем. Те са изгоден вариант за клиентите, защото не се налага да се поддържа персонал за обслужване, техника за товарене и разтоварване, а самото обзавеждане на складовете с необходимите стелажи, осигуряване на осветление и отопление, е много скъпо перо.

Складове под наем се ползват от малки и големи фирми, от начинаещи и напреднали в бизнеса. Начинаещите и малките фирми залагат да наемат складови помещения, защото нямат достатъчно средства за изграждане и поддържане на собствени такива. Големите и развити фирми вкарват свободните си средства в разширяване на дейността си или разкриване на нови дейности, което да им донесе нови приходи. Строителството и ползването на собствен склад носи след себе си много разходи, които не всеки е готов да задели.

При избор на складове под наем е необходимо да се обърне внимание на редица фактори, които трябва да са съобразени с естеството на стоките и суровините, които ще се съхраняват там. Преди всичко е необходимо да има добра изградена инфраструктура, да има удобна пътна артерия, което ще осигури бързо внасяне и изнасяне на стоките. Важно е и състоянието на помещенията.

Да се обърне внимание на под, стени и таван – всичко това се налага, за да сте сигурни в качеството на съхраняване на стоките. Подът трябва да бъде здрав и гладък, за да осигурява безупречна работа на техническите средства за товарене, разтоварване и складиране на стоките. Високите тавани са предпочитани, защото не създават проблем на техническото оборудване. Стените да са гладки, без пукнатини за да не се допуска замърсяване.

Складовете под наем да са с охрана, видео наблюдение, изправна противопожарна охрана, както и да имат стационарни телефони, мобилна връзка и интернет. Наличието на голям паркинк е за предпочитане, защото се осигурява възможност за движение на големите превозни средства.