Какво представлява необезпеченият заем?

0
19

Поръчителят е допълнителна гаранция, която обикновено се изисква от банките и финансовите институции при отпускане на заем, заедно с доходите и стабилната заплата, за да се гарантира, че отпуснатите пари ще бъдат върнати в определения срок.

Обикновено поръчителят е лице, което се задължава да изплати дълга ни, в случай че не сме в състояние да го погасим. Съществуват обаче и ситуации, в които гарантът може да бъде актив, например автомобил или къща. В тези случаи, ако не спазим условията на кредита си, финансовата институция ще има право да отнеме имуществото ни, за да изплати неизплатения дълг.

Притежаването на гарант винаги е знак за доверие, който ще ни помогне да намерим необходимото финансиране и ще увеличи интереса и офертите на банките. Съществува обаче алтернатива, която не изисква от нас да предоставим този вид гаранция, за да получим необходимото ни финансиране: заеми без обезпечение – финансов продукт, който някои финансови институции предлагат на своите клиенти, без да е необходимо те да привличат трети лица или да предоставят имущество.

Кога банките изискват обезпечение?

Когато става въпрос за отпускане на личен заем, всяка банка се ръководи от собствена политика за риска, което означава, че условията за отпускане на парите ще варират в зависимост от структурата, с която подписваме договора. Все пак има някои случаи, в които е по-вероятно дадена структура да поиска от нас да предоставим гаранция, преди да ни отпусне необходимите пари. Това са:

  • Когато имаме малък доход.
  • Когато нямаме стабилна заплата или сме безработни.
  • Когато имаме непогасени задължения или кредити.
  • Когато размерът на заема, от който се нуждаем, не съответства на финансовите ни възможности. С други думи, когато вземаме заеми за много висока сума, като например тези за покупка на парцел или ипотечен кредит.
  • Когато сме млади и ни липсва стабилност на работното място.

В тези ситуации най-вероятно банките, от които искаме личен заем, ще поискат от нас да предоставим гаранция, че ще изплатим заема в предвидения срок, въпреки че, както във всичко в живота, винаги има изключения.