Професионален домоуправител – лесното управление

0
1128

За да се запази реда и комфорта в жилищна сграда е необходимо управление на общата собственост. Това включва поддържане и опазване на всяка обща собственост. Тази дейност се върши на ниво от домоуправител, който може да отдели достатъчно  време за всичко необходимо  в името на общото. Все по-трудно обаче може да се намери такъв всеотдаен човек, разполагащ с достатъчно време за да го използва в името на общото благо. Така този недостиг откри ниша за поява на пазара на труда нова професия – професионален домоуправител.

Професионалното управление може да се приложи в една жилищна сграда само при решение на общото събрание на съсобствениците. За целта е нужно да се сключи договор между двете страни и точно да се посочат всички права и задължения на съсобствениците и фирмата.

Професионалният домоуправител е много добре запознат със закона за етажната съсобственост, знае своите права и задължения. Той носи отговорност за всички общи части. За това поддържа чистотата на стълбище, мазе и двор. Води домовата книга, свиква при необходимост общо събрание. Той разплаща всички общи разходи за ток, вода, отопление и отчита всички приходни и разходни документи.

На общо събрание се решава кои ремонти са най-спешни, търси се изгодната оферта и при решение на общо събрание на съсобствениците се започва ремонта. Професионалният домоуправител наблюдава ремонта, в края го приема и се разплаща. Разбира се, средствата за услугата се събират от съсобствениците, защото ремонт е правен на общи части.

За съжаление често се случва безотговорно отношение към общата собственост, макар че тя е необходима и за самите нарушители. Особено безотговорно е отношението към опазване чистотата на стълбището и ползването на асансьора.  Управителят полага усилия да обясни нуждата от отговорно отношение към всичко общо, но не винаги има очаквания резултат.
Целта на професионалния домоуправител е във входа или сградата да има спокойствие и уют, да се създаде комфорт за живущите в нея.

За хората, които желаят да вкарат ред и дисциплина в своята кооперация е необходимо да се насочат към професионално управление. Предложеният им професионален домоуправител ще осигури желаното спокойствие и ще се поддържа общата собственост в изправност.