Ролята на фунгицидите за резултатите от земеделието

0
1222

Болестите и неприятелите по селскостопанските култури са основна причина за лоша реколта и влошено качество на продукцията. За да се създадат нормални условия за развитие на селскостопанските култури наред с агротехническите мероприятия се налага и ползването на препарати за растителна защита. С използването на инсектициди се регулира влиянието на насекомите върху растенията, а фунгицидите се справят с болестите.

Химическата индустрия предлага много голямо разнообразие от химически препарати за профилактика и лечение на болестите по растенията. Резултатите от ползването им са бързи и ефекта им се вижда от добива на културите. Съвременните средства, които се предлагат в селскостопанските аптеки са безопасни за човека, животните и пчелите.

За голямото разпространение на гъбните болести по различните видове овощни, декоративни, зеленчукови, маслодайни, зърнено-технически култури оказва влияние преди всичко неспазването на сеитбооборота, а за овощните видове – непочистените растителни остатъци от плодове и листа, съхранили заразата. Използването на препарати с еднакво активно вещество води до изграждане на устойчивост на патогенните микроорганизми.

Различните видове фунгициди имат различен принцип на действие. Едни от препаратите са специализирани само за определен вид причинител на болести, а други имат широк спектър на действие и могат да се правят с различни патогенни микроорганизми.

Химическите препарати за борба с болестите по растенията се разделят на контактни и системни. Контактните действат само върху повърхността, където са попаднали. Използват се с профилактична цел. Системните действат продължителен период като се разпространяват по цялата система на растението и по този начин действат на причинителя на болестта. Те имат лечебно действие и не могат да се измият от дъжда за разлика от контактните препарати.

За ефективно приложение на фунгицидите е необходимо да се подхожда много внимателно при техния избор. Трябва добре да се познава принципа на действие, за да се получи очаквания резултат. Всяка инструкция към препарата да се чете внимателно и строго да се спазва.

Правилното приложение на фунгицидите изисква точно спазване на дозата, начина на внасяне както и подходящо време (тихо, без вятър и дъжд). Всичко това ще допринесе за запазване на културите и получаване на добра реколта. Отговорността трябва да е водеща при употреба на фунгициди, защото освен вреда на културите може да се нанесат щети и на околната среда.