Съвети за кандидатстване за финансиране без поръчител за самостоятелно заети лица

0
23

Финансирането без поръчител за самостоятелно заети лица ви позволява да вземете пари назаем, без да е необходимо трето лице – гарант. Разберете какво трябва да знаете, за да кандидатствате.

Ако сте самостоятелно заето лице и се нуждаете от кредит, за да развиете или увеличите проекта си, една от най-интересните възможности в подобна ситуация е да потърсите финансиране без гарант за самостоятелно заети лица.

Обикновено самостоятелно заетите лица трябва да кандидатстват за банков кредит, който изисква поръчител, т.е. трето лице, което гарантира чрез своите активи, че банката ще изплати кредита и съответната лихва. Може да е трудно да се намери такъв тип гарант, а наличието на гарант не винаги е гаранция за получаване на заема, тъй като банката оценява и сумата, времето, в което ще я върнете, лихвата и т.н. Поради тази причина много професионалисти решават да потърсят финансиране без поръчител за самонаети лица.

кредит без поръчкител

 

Видове необезпечено финансиране за самостоятелно заети лица

За самостоятелно заетите лица, които търсят финансиране без обезпечение, може да разгледате следните възможности:

1.Микрокредити: това са малки заеми , предназначени за хора, които нямат достъп до нормални банкови заеми, тъй като нямат възможност да получат гарант (обикновено защото в тяхното социално или семейно обкръжение няма човек, който може да изпълнява тази функция). Това е заем, който има за цел да гарантира равни възможности за тези хора, затова и условията са по-благоприятни, отколкото при обикновените заеми, така че ако отговаряте на изискванията на структурата, отпускаща заема, това е много привлекателна възможност. В същото време, именно поради тази причина, е вероятно тези институции да проверят дали наистина не можете да получите никакво обезпечение, преди да ви отпуснат микрокредита.

2.Групово кредитиране: груповото кредитиране, е вид заем между физически лица, които обикновено са компании и други професионалисти, чрез онлайн платформи, които ви предлагат необезпечено финансиране с лихва, която ще изплащате за определен период от време.

3.Финансирането чрез факторинг: тази опция ви позволява да получите необходимото ви финансиране във всеки един момент, като използвате като обезпечение неизплатените плащания по фактурите, които вече сте издали на клиентите си. В този случай самоосигуряващото се лице преотстъпва правото на събиране на своите фактури на един или повече инвеститори и в замяна получава незабавен кредит за същата сума. В момента на подписване на договора за факторинг се определя и лихвеният процент на кредита, който инвеститорът ще получи. Обикновено той се управлява чрез онлайн платформи.