Живущите в старите кооперации все по-често имат проблем със запушени канали, лошо качество на водата, а горните етаж получават вода с ниско налягане, което затруднява нейното ползване. Понякога се получават и наводнения заради спукани тръби, което води до сериозни разправии със съседите и до много материални разходи. Причина за...