Потребителският кредит може да се използва за всичко, от което се нуждаете, независимо дали става дума за пари, които ви трябват спешно в момента, или за пари за постигане на планирана цел. Можете също така да използвате потребителски кредит, за да инвестирате в бизнеса си - за закупуване на...
В съвременната дигитална епоха кандидатстването за кредит онлайн става все по-популярно. Това е удобен и ефективен начин да получите парите, от които се нуждаете, без да напускате дома си. В тази статия ще ви преведем през стъпките за кандидатстване за кредит онлайн.  Определете вида на кредита, от който се нуждаете Преди...
Обикновено хората отиват в банките, за да кандидатстват за заем, когато се нуждаят от голяма сума пари - за закупуване на автомобил или за покриване на разходи за ремонт на автомобила. Но какво се случва, когато не отговарят на изискванията на банката или ако трябва да покрият непредвидени разходи,...
Онлайн кредитите са лесен и опростен начин за получаване на пари, без да се налага да попълвате огромни купища документи или да ходите в клон. От вас няма да бъдат поискани стотици изисквания, а парите ще ви бъдат преведени за по-малко от 24 часа. Достатъчно да попълните формуляр с минимални...
Поръчителят е допълнителна гаранция, която обикновено се изисква от банките и финансовите институции при отпускане на заем, заедно с доходите и стабилната заплата, за да се гарантира, че отпуснатите пари ще бъдат върнати в определения срок. Обикновено поръчителят е лице, което се задължава да изплати дълга ни, в случай че...
Потребителският кредит е заем, отпуснат от финансовите институции на техните клиенти за закупуване на стоки или услуги. Обикновено те се използват за лични или семейни разходи, като например за закупуване на автомобил или домакински вещи. Видове потребителски кредити Кредитни карти. Револвиращи квоти. Кредити за изтегляне. Овърдрафти. Заложени заеми. Кредити с...
Финансирането без поръчител за самостоятелно заети лица ви позволява да вземете пари назаем, без да е необходимо трето лице - гарант. Разберете какво трябва да знаете, за да кандидатствате. Ако сте самостоятелно заето лице и се нуждаете от кредит, за да развиете или увеличите проекта си, една от най-интересните възможности...
Да, кандидатите могат да бъдат и пенсионери. Като тези хора, които нямат трудови правоотношения с никоя фирма. Студентите, които получават стипендии за научни изследвания, също могат да кандидатстват за този вид бърз кредит. Веднага ли го одобряват? Знаем, че всичко трябва да бъде много добре оценено, следователно е важно да отговаряме...
Онлайн кредитите се отпускат много по-бързо от банковите, което е спасителен път за компаниите, които имат нужда от допълнителни пари. Ако намирането на партньор или закупуването на продукти и услуги онлайн привлече вниманието ви, ще ви бъде изключително интересно да получите заем по същия начин, бързо и сигурно. Поискайте кредити...
В повечето предприятия някои от изискванията и документите за кандидатстване за заем с автомобила като обезпечение са: 1.Да сте собственик на автомобила, с който ще поискате кредита. 2.Да притежавайте актуализирани документи за автомобил: пътни такси, и др. 3.Да сте платили са данък върху обращението. 4.Колата да е напълно платена. 5.Да притежават техническия лист на...