От няколко години фигурата на финансовите продукти, обработвани чрез онлайн платформи, придобива все по-голяма актуалност. Много компании направиха скок към мрежата, за да предложат на потребителите възможност за по-големи парични инжекции, без да се нуждаят от нищо повече от попълване на някои формуляри и предлагане на информация от различен вид. Прости...
Как да намерим надежден кредитор Преди да вземете заем до заплата, уверете се, че сте намерили такъв, който е надежден и заслужава доверие. Има много легитимни заемодатели, но за съжаление много от тях ще ви наложат непосилни такси и високи лихвени проценти. За да намерите надежден кредитор, попитайте от приятели...
В днешно време, когато финансовите възможности са важна част от нашето ежедневие, изборът на подходящ кредитен договор играе изключително важна роля. Независимо дали се нуждаем от заем за покупка на имот, автомобил или пътуване, е важно да имаме задълбочено разбиране за различните видове кредити и условията, свързани с тях....
Поръчителят е допълнителна гаранция, която обикновено се изисква от банките и финансовите институции при отпускане на заем, заедно с доходите и стабилната заплата, за да се гарантира, че отпуснатите пари ще бъдат върнати в определения срок. Обикновено поръчителят е лице, което се задължава да изплати дълга ни, в случай че...
Финансирането без поръчител за самостоятелно заети лица ви позволява да вземете пари назаем, без да е необходимо трето лице - гарант. Разберете какво трябва да знаете, за да кандидатствате. Ако сте самостоятелно заето лице и се нуждаете от кредит, за да развиете или увеличите проекта си, една от най-интересните възможности...
Банкоматите или банкоматите са удобен начин за достъп до вашата банкова сметка и извършване на различни транзакции, като теглене на пари в брой, депозиране на пари или проверка на баланса ви. Въпреки че използването на банкомат може да изглежда лесно, има някои важни стъпки, които трябва да следвате, за...
Има два вида лични заеми: обезпечени и необезпечени. 1.Необезпечените лични заеми не са обезпечават със съпътстващо обезпечение. Кредиторът решава дали отговаряте на условията въз основа на вашата финансова история. Ако не отговаряте на условията за необезпечен заем или искате по-нисък лихвен процент, някои заемодатели също предлагат обезпечени или обезпечени заеми. 2.Обезпечените лични заеми са обезпечени с...
Търговският кредит позволява  на  компаниите да получават стоки и услуги в замяна на обещание да  платят на доставчика в рамките на определено време. Стартиращите предприятия  често  имат проблеми с получаването на финансиране от традиционните кредитори  ( например закупуването на инвентар чрез търговски кредит помага за увеличаване на покупателната способност ). Освен това доставчикът печели, като предоставя кредит на клиент, тъй...
Потребителският кредит може да се използва за всичко, от което се нуждаете, независимо дали става дума за пари, които ви трябват спешно в момента, или за пари за постигане на планирана цел. Можете също така да използвате потребителски кредит, за да инвестирате в бизнеса си - за закупуване на...
Потребителският кредит е заем, отпуснат от финансовите институции на техните клиенти за закупуване на стоки или услуги. Обикновено те се използват за лични или семейни разходи, като например за закупуване на автомобил или домакински вещи. Видове потребителски кредити Кредитни карти. Револвиращи квоти. Кредити за изтегляне. Овърдрафти. Заложени заеми. Кредити с...